Najnowsze wpisy


Jak aktualnie zadbać o przyrodę i co zrobić...
Autor: expresserkokontenery
Tagi: wywóz gruzu, kontenery na gruz, wywóz odpadów, odpady, wywóz śmieci, gruz
22 maja 2015, 19:17

Podczas budowy domu bądź lokalu o innym przeznaczeniu siłą rzeczy dochodzi do wyprodukowania odpadów poremontowych. Pozostałości starych materiałów, resztki lekkich i ciężkich materiałów zastosowanych podczas remontu i inne odpady związane z robotami budowlanymi muszą być usunięte z minimum dwóch przyczyn. Po pierwsze, odpady pobudowlane nieładnie prezentują się w okolicy domu utrudniając utrzymanie porządku czasem też na sąsiednich działkach. Papiery, folie i drobny gruz nierzadko są przyczyną sąsiedzkich niesnasek. Następną kwestią są względy ekonomiczne. Z perspektywy ochrony środowiska i estetyki otoczenia różnorodne odpady poremontowe są bezwartościowe i wymagające usunięcia. Degradują one naturalne otoczenie oraz obniżają poczucie piękna. Niemniej odpady remontowe są bardzo cennym surowcem wtórnym, który po przejściu przez odpowiednie procesy może znów znaleźć zastosowanie w budownictwie. Uzyskane materiały są używane między innymi w czasie produkcji elementów budowlanych, a także materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia remontowych prac i innych budowlanych robót. System gospodarowana odpadami powinien być zorganizowany w ramach działalności gminy, jako jedno z jej zadań własnych. Właściciele budynków, gruntów lub lokali są niemal zawsze obciążeni opłatami publicznymi za gospodarowanie odpadami przez gminę. W zamian za płacenie opłat mogą oni otrzymać ekwiwalentne świadczenie w postaci wywozu odpadów poremontowych i pobudowlanych. Z perspektywy podstawowej jednostki samorządu terytorialnego są one określane jako odpady komunalne. Niemniej jednak nie wszystkie odpady pobudowlane są wywożone w ramach działań gminy. Opłata publiczna na rzecz gminy dotyczy wyłącznie pozostałości po budowach w gospodarstwie domowym zrealizowanych samodzielnie przez mieszkańca gminy. W efekcie członek samorządu gminnego, który zatrudnił ekipę remontową musi radzić sobie z odpadami sam. Wynika to z faktu, że w razie przeprowadzania robót budowlanych przez firmę, to wyłącznie ona zostaje wytwórcą odpadów poremontowych. Publiczne opłaty pokrywane przez właściciela są natomiast płacone w granicach jego działań, a nie działalności firmy budowlanej, z usług której skorzystał. W takim przypadku obowiązek wywozu poremontowych odpadów pozostaje na wynajętej ekipie remontowej.